Thursday, 23 May 2024

วัดศรีพันต้น อุโบสถทองคำ

วัดศรีพันต้น สะดุดตาแต่ไกลๆด้วยอุโบสถสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา ณ.สี่แยกวัดศรีพันต้น หากใครได้มาเยื่อนน่านคงต้องขับผ่านวัดแห่งนี้ คงอดใจไม่ไหวขอลงไปกราบนมัสการและไหว้พระเพื่อเป็นศิริมงคล

วัดศรีพันต้น

วัดศรีพันต้น นับว่าเป็นอีกวัดที่มีความเก่าเเก่เป็นอย่างมาก ซึ่งสร้างมาเป็นระยะเวลากว่า 600 กว่าปีมาเเล้ว ตั้งอยู่มุมของสี่แยกวัดศรีพันต้นพอดี บนถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา (สมัยครองนครน่าน พ.ศ. 1960 – 1969 ) ชื่อวัดก็มาจากนามของผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยก็เรียกว่า วัดสลีพันต้น (เพราะคำว่า “สลี” หมายถึง “ต้นโพธิ์”) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อยู่ในวัด แต่ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว

วัดศรีพันต้น

ภายในวัดศรีพันต้นมีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงาม พญานาคเจ็ดเศียร ขนาดใหญ่เฝ้าบันไดทั้ง 2 ข้างหน้าวิหารวัด ซึ่งปั้นแต่งโดยช่าง ชาวน่านชื่อ นายอนุรักษ์ สมศักดิ์ หรือ “สล่ารง” (คำว่า “สล่า” แปลว่า ช่าง) ภายในอุโบสถยังได้มีภาพเขียนลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติเมืองน่าน โดยภาพต่างๆได้ถูกเขียนโดยช่างเขียนสกุลเมืองน่านที่มีความสวยงามเเละให้สีอย่างเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก

วัดศรีพันต้น

นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดยังเป็นสถานที่เก็บเรือแข่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  “เลิศเกียรติศักดิ์”(พญาฆึ) ประวัติของเรือ เป็นเรือต่อทั้งลำ โดยการนำของ ท่านพระครูวิสุทนันทกิจ เจ้าอาวาสวัดศรีพันต้น ได้ซื้อไม้มาจากป่าสุสานบ้านศรีนาป่าน ตำบลเรือง ได้ต่อเรือเมื่อปี พ.ศ. 2546 สำหรับเรือ เลิศเกียรติศักดิ์ (พญาฆึ) เป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน (และเรือแข่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย) สามารถบรรจุฝีพายได้ 100 คน ปัจจุบันหากใครได้มาเยี่ยมชมความงามของวิหารกาญจนาภิเษกภายในวัดศรีพันต้นแล้ว ก็จะไม่พลาดที่จะแวะชื่นชมความใหญ่โตของเรือพญาฆึเรือโบราณขนาดใหญ่ที่หาชมได้อยากมากขึ้นทุกวัน

วัดศรีพันต้น

วัดศรีพันต้น ก็นับว่าเป็นอีกจุดที่ใครมาเที่ยวจังหวัดน่านแล้วต้องไม่พลาดมาเที่ยวชมซักครั้ง