Thursday, 23 May 2024

หอศิลป์ริมน่าน

หอศิลป์ริมน่าน สถานที่แห่งความภูมิใจของคนน่านที่ได้มีศิลปินผู้อุทิศชีวิตให้กับงานศิลปะของ จ.น่าน โดยหอศิลป์นี้ อ.วินัย ปราบริปู เป็นผู้ก่อสร้างและสร้างสรรค์งานศิลปะมากมายจนเป็นที่ยอมรับ โดยใช้เวลาในการออกแบบก่อสร้างยาวนานเกือบ 8 ปี บนพื้นที่กว่า 13 ไร่ติดกับแม่น้ำน่าน เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมงานศิลปะและวัฒนธรรมของ จ.น่าน 

 

นอกจากหอศิลป์ริมน่านนี้จะจัดแสดงงานศิลปะของ อ.วินัย ปราบริปู แล้ว ภายในยังจัดให้มีงานแสดงศิลปะและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงสนศิลปะต่างๆหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปตามวาระต่างๆตลอดทั้งปี

 

ส่วนอีกอาคารหนึ่งที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่าน ชื่ออาคาร  “เฮือนหนานบัวผัน” เป็นที่จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังของศิลปินที่มีชื่อเสียงอีกท่านของ จ.น่าน นั่นคือ “หนานบัวผัน” ศิลปินผู้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์ “กระซิบรักบรรลือโลก” หรือ “ปู่ม่านย่าม่าน” และที่วัดหนองบัวอีกด้วย

 

หากใครได้มาเที่ยวที่หอศิลป์ริมน่าน นอกจากจะได้เสพงานศิลปะของเมืองน่านแล้ว บรรยากาศภายในก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ด้านในติดกับแม่น้ำน่าน นั่งฟังเสียงน้ำไหล หรือจะแวะพักดื่มกาแฟริมน้ำน่านก็ชื่นใจทีเดียว

 

วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจ

ภาพคน “ตะโกน” ฝีประหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

122 หมู่ 2 ถนนน่าน-ท่าวังผา(กม.20) ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ : 081-989 2912

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน (ปิดทุกวันพุธ) เวลา 09.00 – 17.00 น. 

 

ค่าเข้าชม

ท่านละ 20 บาท

 

การเดินทาง

ระยะทางประมาณ 20 กม.จากตัวเมืองน่านเพื่อที่จะไป อ.ท่าวังผาหรือ อ.ปัว หอศิลป์ริมน่าน จะอยู่ทางขวามือ

 

พิกัด Google map หอศิลป์ริมน่าน