Thursday, 23 May 2024

วัดพระธาตุเขาน้อย

วัดพระธาตุเขาน้อย ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 2030 สมัยเจ้าปู่แข็ง องค์พระธาตุสร้างตามแบบศิลปะล้านนาผสมพม่า ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย วัดพระธรตุเขาน้อยได้ถูกบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ ในสมัยพระเจ้าสุริยพงศ์ผริตเดชฯ  เจ้าผู้ครองนครน่านระหว่างปี พ.ศ. 2450-2454 โดยช่างชาวพม่าชื่อหม่องยิง

 

ด้านหน้าวัดมีบันไดทางขึ้นเป็นบันไดพญานาค มีถึง 305 ขั้น ด้านหลังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท สร้างขึ้นเนื่องในวันมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ทรงเจริญ พระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 บริเวณลานชมวิวทิวทัศน์ สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน

 

กรมศิลปากรได้ทำการขึ้นทะเบียนวัดพระธาตุเขาน้อยเป็นโบราณสถานเมื่อปี พ.ศ.2523 ด้วยความเป็นวัดที่อยู่บนเขาสูงจึง มีจุดชมทิวทัศน์ ถีอเป็นจุดเดียวที่เห็นเมืองน่านจากมุมสูงที่สวยงาม เป็นจุดที่ช่างภาพมักมาถ่ายภาพวิวเมืองน่านคู่กับพระพุทธมหา อุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน อยู่เสมอ เวลาที่เหมาะในการมาถ่ายรูปคือช่วงเช้ามืดก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นและช่วงก่อนพระอาทิตย์จะลับขอบฟ้า จะได้ภาพที่สวยงามไปคนละแบบ

 

ข้อแนะนำในการเที่ยว

ถ้ามาถ่ายรูปในช่วงเช้ามืดก่อน 6 โมงเช้า จะได้ภาพที่งดงามของวิวเมืองน่าน พระอาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นจากขอบฟ้า บางวันที่อากาศชื้นจะมีสายหมอกลอยล่อง 

 

พิกัดแผนที่วัดพระธาตุเขาน้อย