Saturday, 22 June 2024

โรงแรม ภูคา น่านฟ้า | อ.เมือง จ.น่าน

สำหรับประวัติความเป็นมาของ “โรงแรมพูคาน่านฟ้า” คือในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีชาวจีนที่อพยพมาจากประเทศจีน เข้ามาทำมาหากินค้าขายและรับจ้าง และอาศัยอยู่แถบจะทุกที่รวมถึงจังหวัดน่าน โดยเข้ามาตั้งรกราก ทำมาค้าขายและเปิดกิจการโรงแรม โดยได้สร้างโรงแรมแห่งนี้ บน ถนนสุมนเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ใช้ชื่อว่า “นั่มเส่งเฮ็ง”

ภายหลังโรงแรมแห่งนี้ ได้ตกทอดมาถึงมือ “ทวี บุญซื่อ” อดีตนายกเทศมนตรีเมืองน่าน และ ส.ส.จังหวัดน่าน จากนั้นจึงขายกิจการต่อให้ “เถ้าแก่เป็งหย่วน แซ่ห่าน” บิดาของ “วิโรจน์ หาริกุล” เจ้าของธุรกิจโรงเลื่อยจักรและค้าไม้แปรรูปรายใหญ่ของจังหวัดน่าน ระหว่างนี้เองได้มีการรื้อถอนโรงแรมเก่า เพราะเห็นว่าสภาพทรุดโทรมมาก เนื่องจากเปิดให้ บริการมากว่า 30 ปีแล้ว พร้อมกับสร้างโรงแรมขึ้นใหม่ ในปี 2498 เปลี่ยนจากอาคารไม้ 2 ชั้น เป็นอาคารไม้ 3 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีห้องพัก 14 ห้อง โดยตั้งชื่อว่า “โรงแรมน่านฟ้า” จนกระทั่งปี 2552 เจ้าสัวบัณฑูร ล่ำซำ ได้เข้ามาซื้อกิจการและกรรมสิทธิ์ พร้อมกับ บูรณะปรับปรุงโรงแรมขนานใหญ่ให้มีบรรยากาศสวย งามสไตล์สวิส ชาเลต์ โดยตั้งชื่อใหม่ว่า “พูคาน่านฟ้า”

สอบถามห้องพัก โรงแรมพูคา น่านฟ้า

โทร 054-771-111

http://www.pukhananfahotel.co.th

แผนที่ไป โรงแรมภูคาน่านฟ้า